Meditatie en Lichaamswerk

 

 - Jaartraining -

is in de maak

meer info

 

 

locatie:

(in de buurt van) Den Bosch

 

 

 

- lessen in Tilburg -

in de periode t/m november worden er proeflessen aangeboden bij Sooss in Tilburg.

 

wo 19.00 - 20.00u

chi kung (chinees lichaamswerk)

 

wo 20.15 - 21.15

meditatie

 

Het is een lessenreeks van 8 lessen zodat de deelnemers een verdieping kunnen ervaren en eventueel een basis kunnen leggen om er zelf mee aan de slag te gaan

 

interesse? Neem contact op met Sooss

 

 

 

 

Artikel

 

31 mei2017

Er is iets mis met de Body/Mind verbinding

 

Body/Mind verbinding? Ik hoor te veel misverstanden, dus ik wil het er even over hebben. Over 'niet kunnen stoppen met denken' en dat die opvatting niet klopt. Of tenminste, als je het zo benadert, dan loop je als een hond je staart achterna (burn-out anyone?).

 

(Lees verder...)

 

 

 

 

 

 

Lichaamswerk

een jaartraining met het lichaam ter verrijking van het leven

 

 

Iedereen heeft een kans op helderheid, vitaliteit, verbinding en comfort. Wat mij betreft is dit van grote waarde in het leven. Stel je maar eens voor wanneer er verwarring, een lage energie, voortdurende negativiteit en stijfheid of pijnlijkheid in het lichaam elke dag te voelen zijn. Door iemand juiste informatie en afgestemde oefeningen te geven is er in mijn ervaring een nieuw perspectief te ontwikkelen.

 

Wanneer ons lichaam chronisch gespannen is, lijkt er weinig ruimte of weinig mogelijkheid te zijn om

• gedachten los te laten

• emoties te ervaren voor wat ze zijn

• ontspanning toe te staan

• vitaliteit te voelen

• spontaniteit te laten gebeuren

 

En ik zie in deze maatschappij dat er bij sommigen behoefte is om dit te kunnen realiseren. Het lijkt me dat er gemiddeld meer stress, pijn, somberheid en frustratie is dan vitaliteit, geluk en een rijke beleving van de momenten in het leven. En zolang dit wordt geaccepteerd omdat ‘dat gewoon zo is’ verandert er niks.

 

Dit is natuurlijk prima voor diegenen die er zo over denken. Eerlijk gezegd heb ik me nooit neergelegd bij ‘omdat het zo is’ of ‘omdat het zo hoort’. Ik ben vanaf mijn 20e zowel sceptisch als idealistisch aan de slag gegaan om op zoek te gaan naar een realisatie van een rijke en gelukkige manier van leven. De weg die ik bewandeld heb is de weg van de kunsten door mijn danscarrière, de weg van het oosterse lichaamswerk door chi kung, tai chi, taoïstische meditatie, thai massage en de weg van het westerse lichaamswerk door mijn ervaring met feldenkrais en alexandertechniek en diens toepassing voor mij en mijn studenten als performers. Vanuit deze ervaring heb ik een ander perspectief ontwikkeld op het lichaam, het gevoel en het bewustzijn dan wat over het algemeen wordt aangenomen als ‘zo is het nou eenmaal’ of ‘zo hoort het nou eenmaal’. Ik zie dat dit waardevol is voor sommigen en ik wil dat graag delen met mensen die daar geïnteresseerd in zijn.

 

Een ander vruchtbaar perspectief

Ik ga er vanuit dat het lichaam en de geest door de jaren heen kan rijpen tot in een vergevorderd stadium, waardoor er een mens zich steeds meer ontwikkeld – van de kindjaren via jong volwassene tot en met de ‘gouden jaren’ van ouderdom. Het holistische besef dat emoties, mentale activiteit, bewustzijn en het lichaam onlosmakelijk elkaar beïnvloeden, kan gecultiveerd en verfijnd worden in ons voordeel. Ik zie dat elke leeftijdsgroep baat heeft bij dit werk en daarom vind ik het belangrijk dat ik dit uitdraag aan geinteresseerden.

 

In mijn ervaring is het lichaam verbonden met de beleving (zie ook mijn artikel hierover). In onze cultuur delft deze verbinding al snel het onderspit aan het cognitieve deel van een mens: het belang van planning, prestatie, productiviteit en sociale invloeden staat voorop, waardoor een individu langzaam (emotionele) autonomie, kracht en vitaliteit kan verliezen. Ik zou graag informatie willen aanreiken waarmee we deze ontwikkeling om kunnen buigen naar een vruchtbaarder perspectief.

 

Ontwikkeling van bewustzijn en kunde

Wat ik te bieden heb, is de ontwikkeling van het bewustzijn van en kunde in:

 

Laat ik nu in ieder geval ook aangeven dat ik niet geïnteresseerd ben in pseudo-spiritualiteit, een ‘zweverige’ vorm van lichaamswerk, maar eigenlijk heel praktisch en pragmatisch te werk ga. Ik zie dat dit waardevol is omdat dit er voor zorgt dat er geen ‘wishful thinking’ of een 'placebo' effect aan te pas komt.

 

De cursus

In deze cursus worden de oefeningen liggend, zittend, staand en bewegend uitgevoerd. Dit werk heeft een onderzoekend en cultiverend karakter (in tegenstelling tot een karakter van prestatie), waarbij de uitvoering van en de reflectie op het individuele proces zich stap voor stap ontwikkeld. De informatie en de oefeningen ontwikkelen zich waardoor het lichaam en het bewustzijn vanaf het begin steeds verder aarden in steeds vruchtbaardere grond. Het streven is om de informatie en de kunde te internaliseren zodat:

 

 

Lees verder....