Meditatie en lichaamswerk

 

Met meditatie en lichaamswerk zoeken we een levende verbinding met onszelf en de omgeving. Het is een manier om directer onze eigen beleving van de dag en het leven oprecht te waarderen.

 

De beoefening cultiveert het loslaten van patronen, gewoontes op het fysieke, emotionele en mentale vlak zodat er meer ruimte ontstaat om deze processen ongeremd te ervaren. Hierdoor wordt ruimte gecreerd voor een ervaring van meer in verbinding staan, die geaard, kalm en stabiel is.

 

Over lichaamswerk

Ik heb de overtuiging en ervaring dat een helder besef en gebruik van het natuurlijk lichaam een ingang is voor cultivatie van vitaliteit en comfort. De methode die ik uitdraag is holistisch en gaat uit van het lichaam als drager van waarneming, gevoel en beleving. We werken vanuit ontspanning (ik wil graag benadrukken dat dit geen verslapping, instorten of uitschakelen van het lichaam en de geest betekent) om het lichaam in natuurlijke beweging en natuurlijke houding te ontwikkelen. In mijn ervaring met mijn training aan honderden mensen zie ik dat dit een grote ontwikkeling teweeg kan brengen. Ik neem waar dat er een gevoel van groter comfort, kalmte, helderheid en vitaliteit kan ontstaan.

 

Hoe?

We werken aan de waarneming van het lichaam van binnenuit in plaats van buitenaf. De internalisering van houding en beweging in combinatie met natuurlijke ademhaling zijn de kernonderdelen die getraind worden. De werkwijze is onderzoekend: liggend, zittend, staand en bewegend. De aangereikte oefeningen zijn de ene keer wat specifieker en de andere keer is er meer ruimte voor eigen interpretatie. Door het progressieve karakter bouwt het lichaam en het bewustzijn verbindingen op die er voor zorgen dat het besef van natuurlijkheid in relatie met mobiliteit vergroot wordt.

 

De sfeer kan als meditatief ervaren worden gezien het karakter van langdurige, kalme focus op simpele fysieke handelingen. De meditatieve staat biedt de mogelijkheid dat er op een dieper niveau met jezelf en je lichaam gewerkt kan worden. Ter verduidelijking: meditatief bedoel ik hier niet in de zin van ‘jezelf uitschakelen’ of ‘alles uitzetten’. We werken vanuit een intentie van raakbaarheid en ontvankelijkheid - met het lichaam en onze beleving -, die gedurende langere tijd binnen de oefeningen aangehouden wordt. De subjectieve ervaring en technische training worden hierdoor verfijnd en samengebracht.

 

Het begint met het leren waarnemen en voelen van het lichaam als een structuur, om daarna het functioneren van deze structuur en gebruik ervan te integreren. Mobiliteit van het lichaam wordt hierdoor vergroot, en wordt als soepeler, makkelijker en prettiger ervaren. Het lichaam zal gaan voelen alsof er zich van binnenuit meer kalmte en ruimte ontstaat, waardoor diepere emotionele processen de kans krijgen om zich los te werken. Door de ontwikkeling van en afstemming op de natuurlijke kwaliteiten van het lichaam, heeft de geest en het gevoel mogelijkheid voor een proces - wat kan leiden tot een verandering in positieve zin.

 

Achtergrond

De methode is gebaseerd op mijn jarenlange zelfonderzoek en training in verschillende westerse en oosterse disciplines van beweging, houding en dans. Door mijn achtergrond ben ik jaren in staat geweest om hier dagelijks vele uren aan te besteden. Omdat ik lesgeef aan verschillende HBO opleidingen van dans en theater heb ik de mogelijkheid om met studenten dit werk verder te ontwikkelen, aan te scherpen en te verdiepen. Ik werk met de groep en houd het persoonlijk proces van de studenten in de gaten. We hebben gesprekken over de inzichten in het werk, de blokkades die ik en/of zij waarnemen, en soms zijn er persoonlijke gesprekken ter verheldering of inspiratie. Hierdoor is er bij mij een groot besef gecultiveerd wat een mens nodig heeft om de keuze te hebben om meer natuurlijk met zichzelf en zijn lichaam om te gaan. En dit is vanzelfsprekend van invloed op het dagelijkse bestaan. Ik heb ruime ervaring heb met het creëren van afgestemde leerlijnen voor studenten en daarnaast het persoonlijk coachen en evalueren van hun processen. Ik zou graag deze ervaring willen delen met mensen die hier interesse in hebben.

Mijn doel is om dit werk te delen met een groter publiek en af te stemmen op persoonlijke ontwikkeling in de richting van vitaliteit, helderheid en comfort in de beleving van de dag en daarmee het leven.

 

Over meditatie

Meditatie gaat over aanwezig kunnen zijn in fysieke, emotionele en mentale processen, zonder ze te forceren of er iets mee te willen. Het stuurt aan op een gevoel van dat het zich allemaal natuurlijk ontvouwt. Deze houding ten opzichte van die processen zal de ervaring van het dagelijkse leven transformeren van iets wat 'gedaan' of 'ondergaan' wordt, naar iets wat geleefd en gecreërd wordt. Wat dit betekent en hoe dit eigenlijk gebeurt, is een onderwerp dat regelmatig terug zal komen in de lessen.

 

Meditatie gaat dieper naarmate de tijd vordert. In het begin is er een periode van cultivatie en verheldering van bovenstaande onderwerpen. Wanneer er meer ervaring en stabiliteit in de beoefening is, wordt er een stap gemaakt om diepere emotionele, energetische en karmische patronen te onderzoeken. In deze fase is er een bewustzijn gecultiveerd die zonder oordeel betrokken kan zijn met deze patronen. Daarnaast is er een kunde (of misschien beter: bewustzijn) opgebouwd om langzaam de invloed van deze vastzittende neigingen te doen verzachten en op te laten lossen.